Replika rimske peći za keramiku

Tijekom 2009. godine na prostoru arheološkog parka pokrenut je od strane Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice projekt iz područja eksperimentalne arheologije koji se odnosi na izgradnju replike rimske peći za keramiku na temelju otkrivene antičke peći na području današnjeg grada Varaždinske Toplice. Replika rimske keramičke peći izgrađena je od prirodnih materijala: gline, pijeska, slame, opeke i kamena. Peć je zapremnine 250 litara, za potrebe pečenja keramike postiže temperaturu od cca 900 stupnjeva celzijevih. Rimska peć za keramiku sagrađena je s ciljem organiziranja prigodnih rimskih keramičarskih radionica na otvorenom s mogućnošću pečenja keramičkih proizvoda za djecu i posjetitelje arheološkog parka. Za sada je jedina izgrađena u Hrvatskoj i jedina koja funkcionira prema svim principima rimske peći za keramiku.