O ustanovi

Zavičajni muzej Varaždinske Toplice

ulaz-u-muzej

Ulaz u muzej i sjedište ustanove

Zavičajni muzej Varaždinske Toplice osnovao je 1937.godine toplički ljekarnik Josip Čabrijan. Muzej je smješten u prizemlju Starog grada u centru Varaždinskih Toplica.

Muzej sadrži arheološku, balneološku, etnografsku, kulturno ‐ povijesnu, numizmatičku i povijesnu zbirku, te likovni fundus. Muzej vodi brigu o arheološkom parku Aquae Iasae i o tradicijskoj kući iz 1801. godine koja se nalazi u centru grada u kojoj je smještena etnografska zbirka. Tradicijska kuća vrijedan je spomenik hrvatske tradicijske arhitekture, pa se stoga nalazi pod zaštitom Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Jedan od najvrednijih muzejskih eksponata je nadaleko poznat mramorni kip rimske božice Minerve iz 2. st. p. Kr. Statua je otkrivena tijekom arheoloških istraživanja 1967.godine, pronađena je u dijelovima, zatrpana naslagama zemlje i ostacima arhitekture vlastitog joj hrama. Pronađena je zajedno s postamentom i natpisnim poljem koje upućuje na vrijeme nastanka skulpture.

Varaždinske Toplice

Varaždinske Toplice

Ponos povijesti Varaždinskih Toplica: rimske iskopine ‐ Arheološki park Aquae Iasae

Ponos povijesti Varaždinskih Toplica: rimske iskopine ‐ Arheološki park Aquae Iasae

Vrijedan spomenik hrvatske tradicijske arhitekture ‐ Tradicijska kuća u Varaždinskim Toplicama

Vrijedan spomenik hrvatske tradicijske arhitekture ‐ Tradicijska kuća u Varaždinskim Toplicama