Muzej

Muzej se nalazi u Starom gradu, kaštelu iz 14. st. Krajem 17. st. kaštel je pregrađen u barokni dvorac koji je uz ostalo služio i kao svojevrsni hotel. U 19. st. njegovo je pročelje obnovljeno u neogotičkom stilu. U dvorištu kaštela s baroknim trijemom uređen je lapidarij s antičkim kamenim spomenicima.

Muzej čuva neke od najvrednijih spomenika Rimskog Carstva koji potječu s arheološkog lokaliteta Aquae Iasae, kao i ostatke geološke povijesti nastanka termalnog vrela te izloške koji svjedoče o kontinuitetu života i liječenja termalnom sumpornom vodom na tom prostoru. Osnovao ga je 1937. g. toplički ljekarnik i polihistor mr. ph. Josip Čabrian.

Na području današnjih Varaždinskih Toplica, uz termalni se izvor ljekovite vode, od 1. do 4. st. nalazilo poznato rimsko naselje Aquae Iasae. U današnjem parku otkriven je kompleks rimske javne arhitekture koji se sastoji od kupališnog dijela, koji čine zgrade kupališta s bazenima i bazilikom, foruma s trijemovima, smještenoga oko glavnoga termalnog izvora, te kapitolija s hramovima Jupitera, Junone i Minerve.
Najvredniji nalaz je kip božice Minerve s postamentom, pronađen na ulazu u hram. Minerva na glavi ima legionarsku kacigu, u ruci štit, a na prsima prikaz zmija – simbol mudrosti i liječništva. Kip je izrađen u 2. st. u Ptuju, kao zavjetni dar za ozdravljenje.
Iznimno su vrijedni i zavjetni žrtvenici nimfama i drugim božanstvima, reljefi Nimfeja iz 2. st., ploča rimskog cara Konstantina Velikog.

U Muzeju se nalazi i povijesna dokumentacija koja govori o nastanku trgovišta Varaždinske Toplice i njegovu razvoju u srednjem vijeku. Tu je i velika zbirka likovnih djela akademskih umjetnika i umjetnika naive iz okolice Varaždinskih Toplica te zbirka etnografskih predmeta.

Muzeju pripada i tradicijska drvena seoska kuća iz 1801. g., spomenik pučkog graditeljstva.

MUZEJSKE ZBIRKE

  • Arheološka zbirka
  • Balneološka zbirka
  • Etnografska zbirka
  • Kulturno-povijesna zbirka
  • Likovna zbirka; voditelj
  • Numizmatička zbirka
  • Povijesna zbirka
Stari grad

Stari grad

Kip božice Minerve

Kip božice Minerve

Reljefna ploča s prikazom Europe na biku i Amfitrite iz 2. st., dio nimfeja

Reljefna ploča s prikazom Europe na biku i Amfitrite iz 2. st., dio nimfeja

Tri nimfe, reljef iz 2. st.

Tri nimfe, reljef iz 2. st.

Ploča rimskog cara Konstantina Velikog (306. - 337. g.)

Ploča rimskog cara Konstantina Velikog (306. – 337. g.)

Slike interijera